Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

 REKRUTACJA

do szkoły podstawowej

 

do przedszkola

 

Terminarz rekrutacji do przedszkola 2019/2020
Data Zdarzenie

22.02-28.02

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora

 

1.03-29.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły

 

przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 1.03 (godz. 8:00) do 29.03 (godz. 16:00)

1.03-1.04

Weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

26.04 godz. 9:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

29.04-10.05

Potwierdzanie woli przyjęcia

 

potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora

13.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

27.05-4.06

Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

18.05-5.06

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

19.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

21.06-27.06

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia

28.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniajaca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Terminarz rekrutacji do I klasy
Rekrutacja do I klasy rok szkolny 2019/2020
Data Zdarzenie

01.03 - 29.03

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora; elektroniczny serwis rekrutacyjny działa od 1.03 (godz. 8:00) do 29.03 (godz. 16:00)

01.03 - 22.03

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych - w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

22.03

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej - o godzinie ustalonej przez dyrektora

01.03 - 01.04

Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

8.05 godz 09.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach

9.05 - 17.05

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

20.05 godz. 12:00

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

21.05 - 28.05

Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)

21.05 - 24.05

Rekrutacja uzupełniająca - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych - w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora

24.05

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej o godzinie ustalonej przez dyrektora

21.05 - 29.05

Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

12.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

13.06 - 18.06

Rekrutacja uzupełniająca - potwierdzanie woli przyjęcia - składanie oświadczeń w godzinach ustalonych przez dyrektora

19.06 godz. 9:00

Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Urzędy:

 

    


 

 


Przyjaciele Szkoły:

 

 

Spółka dla Zagospodarowania

Terenów Gruntowych
w Przewozie

 

 

 


Kalendarz szkolny 


Wsparli Nas

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 strony które warto
zobaczyć

strefa_wiedzy

szesciolatek

kula

logo_swietlik_120px[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )