Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

 Wiele działań w polskiej szkole współfinansuje Unia Europejska. W niektórych z nich uczestniczymy lub uczestniczyliśmy. Oto one.

Wycieczka do Kopalni Soli

Od listopada 2018 r. w naszej Szkole realizowany jest Projekt „Rozwijanie Kompetencji Kluczowych”. W ramach Projektu odbywają się zajęcia dla uczniów oraz wycieczki.

Celem pierwszej z nich, która odbyła się 22 listopada 2018 r. był wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce.

Uczniowie wraz z nauczycielami przeszli trasą górniczą „Młody Górnik” w szybie Regis. Zostaliśmy ubrani w strój górnika, wyposażeni w potrzebny sprzęt i z przemiłą Panią Przewodnik ruszyliśmy pod ziemię, gdzie czekały na nas różne atrakcje oraz  zadania do wykonania.

Było bardzo ciekawie, z dużym ładunkiem emocji, z dreszczykiem tajemniczości. Zostaliśmy pasowani na stopień „Młodego Górnika” o czym zaświadcza otrzymany przez każdego uczestnika dyplom. Zjedliśmy pyszny obiad i wróciliśmy do Szkoły. Wycieczka trwała cały dzień. Wróciliśmy bardzo zadowoleni. Czekamy na następny wyjazd!

Opiekunowie grup – Pani E. Kłusek, Pani Małgorzata Sysło, Pani Aleksandra Żywiecka

 

 zobacz więcej 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży..."

Projekt pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży...", "Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli...", "Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów (...) poprzez pomoc stypendialną"

 

 

Koordynator szkolny

Ewelina Majda email: biuro@fabrykapostepu.pl

790 40 50 57/ 791 342 140

 

 Rekrutacji uczniów

 

Rekrutacja nauczycieli

 

Pomoc stypendialna

opis dokumentutypdata

Wycieczki w ramach projektu

pdf14-11-2018[ Pobierz ]
484 kB
Mleko w szkole

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

 

W naszej szkole prawie 100% dzieci korzysta z tej oferty.

 

Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

  

W naszej szkole 100% dzieci korzysta z tej oferty.

 

Indywidualizacja procesu nauczania ...

W lutym 2013 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole pierwsze zajęcia w projekcie 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Miasto Kraków. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

 

Członkowie zespołu realizującego projekt:

mgr Agnieszka Matuszkiewicz - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

mgr Małgorzata Sysło - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności

 matematycznych,

mgr Ewa Surówka - zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów, w tym dzieci

szczególnie uzdolnionych,

mgr Ewa Kłusek- zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

mgr Dorota Siwek – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu pisaniu,

mgr Jadwiga Ryszewska, mgr Aleksandra Żywiecka zajęcia dla dzieci rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )