Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

Wizja

Szkoła Podstawowa nr 137 im. Wiktora Zina

z oddziałami przedszkolnymi

to nowoczesna edukacja dumna z dziedzictwa historycznego,

otwarta, bezpieczna i przyjazna,

wspierająca najmniejsze osiągnięcia uczniów,

współtworzona przez całą społeczność szkolną.

 

Misja

Misją Szkoły Podstawowej nr 137 im. Wiktora Zina

jest tworzenie przestrzeni do uczenia się przez całe życie

przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości edukacji,

budowania kreatywności,

kształcenia środowiska przyjaznego uczniom

z poszanowaniem godności osobistej

poprzez współpracę i partnerskie współdziałanie

wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły. 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )