Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

Logowanie na stronie indywidualni.pl

Pierwsze logowanie na stronie indywidualni.pl:

 

wpisujemy w pasku przeglądarki adres strony:  http://synergia.librus.pl/  

klikamy w pole logowanie, które otwiera kolejną stronę, gdzie wpisujemy login i hasło, otrzymane od wychowawcy klasy

strona wymusza zmianę hasła, które jest znane tylko rodzicom. Należy wpisać swój adres maila, dzięki któremu odzyskamy dostęp do konta.

 

lightbox lightbox lightbox

                                                                                                       

 Po zalogowaniu pojawia się poniższy ekran. 

 

lightbox

Testy

Aby wykonać testy predyspozycji oraz preferencji stylów uczenia się, klikamy w ikonkę indywidualni.

 

lightbox

 

 

Otwiera się strona, na której wybieramy płeć dziecka Przystępujemy do wykonywania testów. Można je przerwać w dowolnym momencie, by po jakimś czasie dokończyć dany test. Testy wykonuje się kolejno. Po zakończeniu wszystkich testów pojawi się profil dziecka. Klikając na "zobacz wyniki" dowiesz się o swoich preferencja uczenia się, która półkula mózgu dominuje i czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem.
lightbox lightbox lightbox

 

 

Po wykonaniu wszystkich testów program podpowiada odpowiednie dla danego profilu metody i techniki uczenia się.

lightbox

Ruszają Krakowscy Indywidualni.pl

Jak wykorzystać nowe technologie do wsparcia procesu uczenia się słabszych uczniów? Jak ten proces dostosować do predyspozycji, umiejętności i potencjału uczniów?
Na te pytania odpowiada nowy, innowacyjny projekt edukacyjny pod nazwą „Krakowscy Indywidualni.pl”. Dziś w magistracie odbyła się jego prezentacja, w której wzięła udział Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu oraz Marcin Kempka, prezes firmy Librus, odpowiedzialnej za techniczną realizację projektu.

 

Ruszają Krakowscy Indywidualni.pl

 

Przedstawiamy dziś Państwu projekt „Krakowscy Indywidualni.pl” będący realizacją zobowiązań i deklaracji Pana Prezydenta z programu wyborczego. Idea, którą dziś Państwu przedstawiamy w programie wyborczym została ujęta pod hasłem „zamiast korepetycji”, zawierając postulat uruchomienia korepetycji dla klas IV szkół podstawowych i I gimnazjalnych. Natomiast projekt Indywidualni.pl został rozszerzony o uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Indywidualni.pl kładą nacisk na indywidualne predyspozycje ucznia, na jego mocne strony kierunkując go we właściwą stronę jeśli chodzi o metodę przyswajania wiedzy – powiedziała Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu.

 

Projekt jest realizowany pilotażowo w 20. samorządowych szkołach – 10 szkołach podstawowych i 10 gimnazjach i potrwa 3 lata. Rozpoczyna się od szkoleń wdrożeniowych dla nauczycieli, w trakcie których wyjaśniana jest metodologia, merytoryczne założenia projektu oraz przedstawiany jest jego harmonogram. Następnie uczniowie i nauczyciele wykonują pakiet testów on-line. Natychmiast po ich wykonaniu generowane są raporty. Zapoznanie się z wynikami oraz proponowanymi metodami i technikami uczenia się i nauczania to kolejny punkt projektu. Najważniejszym etapem będzie wdrażanie różnorodnych form pracy w codzienną praktykę szkolną. Pomocne w tym będą szkolenia pogłębiające dla Rad Pedagogicznych. Wszystkie elementy projektu (poza szkoleniami) dostępne są on-line, a korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne.

 

Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność działań oraz rzetelność w przygotowaniu, projekt indywidualni.pl należy ocenić jako jedną z najbardziej atrakcyjnych i innowacyjnych propozycji wspierających indywidualizację procesu nauczania i uczenia się w warunkach instytucji szkolnej – zaznacza dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego.

 

Projekt Indywidualni.pl jest w znakomitej części realizuje postulat wyborczy Prezydenta Jacka Majchrowskiego mówiący o wsparciu uczniów w zakresie technik i metod uczenia się. Projekt wychodzi też naprzeciw realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie szkół i placówek (wymaganie 2: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”, oraz wymaganie 6: „Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji”).

 

http://krakow.pl/aktualnosci/196197,34,komunikat,ruszaja_krakowscy_indywidualni_pl.html

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )