Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie
opis dokumentutypdata

Statut Szkoły SP 137 

pdf30-09-2019[ Pobierz ]
1 186 kB

Program wychowawczo-profilaktyczny

doc11-01-2019[ Pobierz ]
119 kB

Koncepcja pracy SP 137 

pdf08-09-2019[ Pobierz ]
956 kB

Instytucje wsparcia dla rodziców

doc16-05-2019[ Pobierz ]
34 kB

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju SP 137 - poster

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
272 kB

Procedury Bezpieczeństwa w Szkole

doc16-05-2019[ Pobierz ]
139 kB

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

doc16-05-2019[ Pobierz ]
46 kB

Regulamin wycieczek

doc20-12-2018[ Pobierz ]
118 kB

Regulamin korzystania z biblioteki

pdf08-09-2019[ Pobierz ]
518 kB

Regulamin pracowni komputerowej 

pdf08-09-2019[ Pobierz ]
464 kB

Wykaz zawartych umów najmu

xls18-12-2017[ Pobierz ]
27 kB

Regulamin sali gimnastycznej 

pdf22-09-2019[ Pobierz ]
46 kB

Regulamin świetlicy szkolnej 

pdf22-09-2019[ Pobierz ]
214 kB
PROCEDURY UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ

PROCEDURY UZYSKANIA KARY ROWEROWEJ

w Szkole Podstawowej im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie

Podstawa prawna: Ustawa z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

 

 1. Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest:

a)   uzyskanie zgody rodziców,

b)   uzyskanie niezbędnych umiejętności potwierdzonych sprawdzianem teoretycznym i sprawnościowym,

c)    ukończeniem lat 10.

 1. Każdy uczeń klasy czwartej przygotowywany jest do uzyskania karty rowerowej, realizując podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści umożliwiające przygotowanie ucznia do uzyskania karty rowerowej (art. 41 ust. 1).
 2. Zajęcia dla uczniów ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w ramach zajęć wychowania komunikacyjnego.
 3. Sprawdzanie niezbędnych umiejętności uczniów szkół podstawowych ubiegających się o kartę rowerową odbywa się podczas zajęć technicznych (art. 49 ust. 5).
 4. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową dokonuje (art. 65):

a)   nauczyciel posiadający przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego lub

b)   policjant, policjant w stanie spoczynku w obecności nauczyciela.

 1. Każdy uczeń ubiegający się o kartę rowerową powinien złożyć pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły o uzyskanie karty rowerowej wraz z załączonym zdjęciem (Załącznik 1).
 2. Poświadczeniem posiadania niezbędnych umiejętności  jest arkusz zaliczeń (Załącznik 2), uzupełniony przez osobę dokonującą sprawdzenia niezbędnych umiejętności.
 3. Uczeń, któremu nie udało się uzyskać uprawnień do kierowania rowerem w trybie zwykłym, może to zrobić w trybie poprawkowym. Terminie sprawdzianu poprawkowego ustala nauczyciel.
 4. Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności uczniów ubiegających się o kartę rowerową oraz nad szkołą sprawuje kurator oświaty (art. 47 ust. 3, art. 73).
 5. Sprawdź swoje umiejętności  http://1000brd.pl/index.php

 

opis dokumentutypdata

Dokumenty dla uczniów starających się o kartę rowerową 

doc10-05-2017[ Pobierz ]
35 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )