Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

z oddziałami przedszkolnymi

 

  

 30-798 Kraków      ul. Wrobela 79      tel. (012) 653-22-91   e-mail:  sp137krakow@poczta.onet.pl 

 

Dzień dobry, Zapraszamy naszych uczniów do wypełnienia ankiety TUTAJ

Ankieta skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej nr 137 im. prof. w. Zina w Krakowie, przeprowadzona w ramach szkolnego projektu zakupu książek do biblioteki.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2014/2015

 

Poniedziałek

                                   10.30 -12. 20 

Wtorek

                                   7.45- 9.30,  10.30- 13.15

       Środa

                                   nieczynne

      Czwartek

                                    7.45- 8.30,  11.25- 13.15

       Piątek

                                    7.45-9.30              

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik?
opis dokumentutypdata

Twoje dziecko zgubiło lub zniszczyło podręcznik? Komu i ile trzeba zapłacić?

docx06-11-2016[ Pobierz ]
14 kB
REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły a godziny otwarcia podane są na drzwiach wejściowych.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni, a w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.
 6. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego na miejscu.
 8. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego a korzystanie
  z niego bibliotekarz wpisuje do zeszytu odwiedzin.
 9. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.
 10. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 11. Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 13. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 14. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych zbiorów w terminie określonym przez bibliotekarza.
 15. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 16. W stosunku do uczniów, którzy łamią postanowienia niniejszego regulaminu mogą zostać zastosowane kary zgodnie ze statutem. W przypadku nie zwrócenia książek oraz innych wypożyczonych materiałów, dokonania kradzieży przez użytkownika szkoła może skierować sprawę do odpowiednich organów (policja, sąd).
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom w roku szkolnym 2014/2015.

 

1.     Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników (materiałów edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4.    Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

5.   W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.

6.    W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

7.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

8.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

9.   Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem nauczania zintegrowanego, podczas zajęć edukacyjnych.

10.    O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

11.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

12.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  Dz.U. z 2014  r. poz. 811.

Regulamin korzystania z darmowych podręczników.

Drodzy rodzice i uczniowie.

Otrzymujecie w tym roku szkolnym nowe podręczniki  - elementarz i podręcznik do nauki języka angielskiego. Podręczniki są finansowane z budżetu państwa - rodzice nie ponoszą kosztów związanych z jego zakupem. Darmowy podręcznik jest własnością szkoły i ma służyć trzem kolejnym rocznikom. Dziecko wypożycza go jak książkę z biblioteki a po roku nauki zwraca, by kolejni uczniowie mogli z niego korzystać.

 

Regulamin korzystania z darmowych podręczników.

 

1.Czytelnik zobowiązany jest do przechowywania podręczników  w okładce. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.


2.Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne.
Po darmowym podręczniku nie wolno rysować i pisać – nie będzie on pełnił formy ćwiczenia.

3. Podręczniki  należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

4.Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5.Jeśli podręcznik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, albo nie zostanie zwrócony, szkoła ma prawo zażądać od rodziców zwrotu jego wartości. Podręczniki, które nie nadają się do użytku będą wymieniane.

Bibliotekarze 

1 września 2014

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )