Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach  7.00 do 17.00

 

 

W naszej świetlicy nie ma miejsca na nudę!

 

Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych przez wychowawcę świetlicy. Panuje miła, radosna atmosfera o czym świadczy fakt, że dzieci niechętnie opuszczają świetlicę. Oferujemy zróżnicowany program zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie, ponieważ organizujemy  zajęcia z myślą o zainteresowaniach dzieci.   

 

                                                                                              

W naszej świetlicy każdy może brać udział w:

 

 

 • zabawach ruchowych, sportowych na sali gimnastycznej, boisku szkolnych w sezonie letnim, jak i zarówno w zimowym;
 • zajęciach dydaktycznych;
 • odrabianiu lekcji;
 • zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 • zajęciach rozwijających zmysł smaku, wzroku, słuchu i dotyku;
 • grach edukacyjnych;                 
 • zabawach integracyjnych;
 • zajęciach plastycznych;
 • zajęciach kulinarnych 
 • zajęciach rękodzielniczych 
 • i wielu innych 
                   

Znalezione obrazy dla zapytania cute kids frame

 

 

 

     Serdecznie zapraszam do świetlicy szkolnej!

                                                                           

Wychowawca: Dorota Makówka

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY
opis dokumentutypdata

Regulamin świetlicy

pdf22-09-2019[ Pobierz ]
214 kB
Zadania świetlicy

ZADANIA ŚWIETLICY

 

 • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia.

 • Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 • Integrowanie uczniów, budowanie pozytywnych relacji w świetlicy.

 • Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 • Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

 • Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji.

 • Uwrażliwianie na krzywdę osób słabszych i zwierząt.

 • Kształtowanie właściwej postawy wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

 • Kształtowanie prozdrowotnych postaw.

 • Wypracowanie nawyków dbania o środowisko naturalne.

 • Rozwijanie wolontariatu.

 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

 • Wypracowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z internetu.

 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

 • Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej.

 • Dziennik zajęć.

 • Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej.

 • Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej.

 • Regulaminy Świetlicy szkolnej.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )