Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

z oddziałami przedszkolnymi

 

  

 30-798 Kraków      ul. Wrobela 79      tel. (012) 653-22-91, 510-043-681, e-mail:  sp137krakow@poczta.onet.pl 

Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. W. Zina z siedzibą w Krakowie 
 30-798 Kraków      ul. Wrobela 79      
tel. (012) 653-22-91   e-mail:  
sp137krakow@poczta.onet.pl 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.

 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art.6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

 dni wolne od zajęć edukacyjnych  patrz : kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Mamy powody do radości!

 

Systematyczna i wytrwała praca przynosi efekty

 

Przekonali się o tym nasi ubiegłoroczni ósmoklasiści, którzy swój egzamin z języka polskiego napisali prawie o 10% lepiej niż wynosiła średnia w całej Polsce i tak samo dobrze jak ich rówieśnicy mieszkający w Małopolsce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Mała szkoła na obrzeżach miasta pokazuje, że można w niej zdobywać sukcesy dzięki pracowitości i sumienności.

 

Gratulujemy!

 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły

 

 

 

 

OFERUJEMY:

 

 • bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego i naukę pływania dla uczniów klasy III
 •  opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 7.00 do 17.00
 • opiekę przedszkolną od 3 roku życia dziecka w godz. 7.00 - 17.00
 • kameralną atmosferę małej szkoły
 • klasy z niewielką liczbą uczniów
 • naukę na jedną zmianę
 • opiekę świetlicową do godziny min. 17.00
 • dodatkową pomoc uczniom z trudnościami logopedycznymi i pedagogicznymi  oraz naukę drugiego języka obcego od klasy czwartej
 • zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego
 • fachową opiekę nauczycieli specjalistów i psychologa
 • wyjazdy na zielone szkoły, do kin,  muzeów, teatrów , gospodarstw agroturystycznych
 • kółka zainteresowań(programowanie dla najmłodszych, plastyczne, muzyczne, chór, historyczne)

 

ZAPRASZAMY DO POZNANIA NASZEJ SZKOŁY  

 

Witamy serdecznie na stronie naszej Szkoły!

 

Za jej pośrednictwem będziemy informować o tym, co robimy, jak pracujemy i jak spędzamy nasz szkolny dzień. Będziemy również przekazywać ważne informacje dotyczące funkcjonowania naszej Szkoły.

A ci wszyscy, którzy nie mogą do nas osobiście zawitać, będą mieli możliwość poznania nas i zobaczenia efektów naszych działań.

  

 

 

Urzędy:

 

    


 

 


Przyjaciele Szkoły:

 

 

Spółka dla Zagospodarowania

Terenów Gruntowych
w Przewozie

 

 

 


Kalendarz szkolny 


Wsparli Nas

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 strony które warto
zobaczyć

strefa_wiedzy

szesciolatek

kula

logo_swietlik_120px[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )