Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć,

co robić i kim być, nauczyłem się w przedszkolu."

Robert Fulghum

 

 

Przedszkole pracuje od godziny 7.00 do 17.00
Bezpłatne zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.00 a kończą o 13.00.

 

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci od 3 roku życia. Mamy grupę dzieci młodszych (3 i 4 latków) oraz  grupę dzieci starszych (5 i 6 latków). 

W naszym przedszkolu:

 • zapewniamy fachową opiekę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną;
 • programy wychowania przedszkolnego realizowane są z wykorzystaniem innowacyjnych metod takich jak: metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak, rytmika Carla Orffa, pedagogikę zabawy Klanza;
 • sale są odpowiednio wyposażone do potrzeb dzieci, z bezpośrednim dostępem do łazienki;
 • sala najmłodszych dzieci jest odseparowana od reszty szkoły (osobne wejście), aby zapewnić im bezpieczeństwo i spokój w czasie popołudniowej drzemki; 
 • oferujemy zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, język angielski,gimnastyka korekcyjna, warsztaty muzyczne, ceramiczne i teatralne oraz wiele różnorodnych wycieczek;
 • kultywujemy tradycje lokalne i patriotyczne, np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, apele okolicznościowe, kiermasze;
 • jest możliwość skorzystania z obiadów przygotowanych przez firmę cateringową;
 • terenem wokół budynku jest wciąż udoskonalany dla potrzeb naszych najmłodszych podopiecznych.

 

Ramowy rozkład dnia

PLAN DNIA

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci, gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela. gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe i integracyjne.

8.00 – 8.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.00

Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia oddechowe, czynności samoobsługowe.

10.00 – 11.30

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i  wychowawczym, udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), pobyt na świeżym powietrzu – zabawy z dominacją aktywności ruchowej, spacery, wycieczki.

11.30 – 11.45

Przygotowanie do posiłku. Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk. Doskonalenie tych czynności. Ćwiczenia samodzielności.

11.45 – 12.30

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.30 – 13.00

Gimnastyka buzi i języka. Zabawy dydaktyczne.

13.00 – 13.45

Odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, leżakowanie dla dzieci potrzebujących snu, bajkoterapia.

13.45 – 17.00

Swobodna aktywność dzieci według ich pomysłów i zainteresowań. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, praca indywidualna – kompensacyjno – korekcyjna zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno –techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )